رویای صادق

    


                                      رویای صادق
 
                                     در انتظار او
                                             رویای کاذبی
                                     در انتظار خویش
                                              رویای صادقی

/ 0 نظر / 18 بازدید