افغانستانی

 ----------------------

--------شوک---------

آفتاب درنگاهش غروب کرد

یک تکهء یخ گشت

برگ های گل انسان دوستی اش پژمرد

آه کشید

        آه ندامت

                از تماس دست هایمان!

کبوتران محبتش به جغدان نفرت مبدل گشت

چنان عبوسانه به سراپایم می نگرست

                         انگار سربرادر قهرمانش

 با تیرمن دو نیم شده بود؟

میدانستم درپیکرم ((قندهار)) را تجستم میکرد

از تراکم پرسش

                انگار گلویش می درید...

ولی دوقلوی خشم، دندانهای بلورینش را چسپا نیده بود

                            ولبان زیبایش را نیز دوخته

و زبان نیشدارچشمانش

                           با واژه های آبی نفرت

                                      چیزهای میگفت

آری خط هایش خوانا بود

                       وزبانش گویا...!

از نیش کژدمیی زبانش

                زهرنفرت تراوش میکرد

چیزی نگفت و رفت

زیرا درآغازین لحظه ی نامیمون

                      در اولین پرسش

 ازمن شنیده بود

من افغانستانی هستم...؟؟؟

                                          

08/28/03

کالگری کانادا

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
سحر

یادم باشد : حرفی نزنم که دلی بلرزد و خطی ننویسم که کسی را آزار دهد ،یادم باشد : که روز و روزگار خوش است و تنها دل من است که دل نیست ،یادم باشد : جواب کینه را با کمتر از مهر و جواب دو رنگی را با کمتر از صداقت ندهم ،یادم باشد : باید در برابر فریاد ها سکوت کنم و برای سیاهی ها نور بپاشم ،یادم باشد : از چشمه ، درس خروش بگیرم ،یادم باشد: برای درس گرفتن و درس دادن به دنیا آمده ام نه برای تکرار اشتباهات گذشته !یادم باشد: هر گاه ارزش زندگی یادم رفت در چشمان حیوان بی زبانی که به سوی قربانگاه می رود زل بزنم تا به مفهوم بودن پی ببرم ... یادم باشد: می توان با گوش سپردن به آواز شبانه دوره گردی که از سازش عشق می بارد به اسرار عشق پی برد و زنده شد !یادم باشد: گره تنهایی و دلتنگی هر کسی فقط به دست خودش باز می شود ،یادم باشد هیچگاه لرزیدن دلم را پنهان نکنم تا تنها نمانم ... یادم باشد اولین بار عشق را تو به من آموختی پس عشقت را فراموش نکنم و یادمان باشد که هیچ وقت یادمان نرود ....سلام خوبی گلم عالی بود .. آبجی سحر آپ کرده وقت کردی یه سر بزن خوشحال میشم عزیزکم..نظر یادت نره امیدوارم همون آپی باشه که تو دوست داری...[گل]