بر سر گنج خفته گان

   08/03/02

   دوبی

 ----------------

    دیروزمان نبرد با اکوان دیو عدالت خوار بود

    امروزتان دستیاریی آنان

    میدانید؟

          درکف آنانیکه

                         به خاطرشان اشک میریختید

                          ای تمسا ها!!!

    تا گنج کاغذی امید شان را

                       در صندوق های فولادین تان بریزند

    پسمانده های غذاهایتان را هم نمیگذارید...

    پیمانمان چنین نبود

   پیمانمان پینه زدن بود

                         جیب مستضعفانرا

                         ای کیسه بر ها

                                   نه انبار کردن...

____________________________

/ 0 نظر / 18 بازدید